Lexikon Juda:

 

Adresář oddílů a klubů Českého svaz juda

Disciplinární řád juda (DŘJ)
Ekonomické směrnice Českého svazu juda
Etika juda
Historie juda
Názvosloví judo
Pravidla juda
Přestupní řád juda (PŘJ)
Slovník japonských slov používaných v judo
Soutěžní řád juda (SŘJ)
Stanovy Českého svazu juda
Techniky judo
Zásady pro činnost rozhodčích Českého svazu juda
Zkušební řád juda (ZŘJ)