Numerologie


Číslo života Číslo projevu Číslo touhy (srdce) Číslo osudu Číslo směřování

Numerologie je velmi kontroverzní obor. Zdá se, že člověk, to jiný názor na její původ a metody.

Lidé čísla studovali a používali k předpovídání po mnoho tisíc let, jednoduché počty prý byly známé již v prehistorickém období. Babyloňané a starověcí Egypťané měli své vlastní numerické teorie a připisovali číslům skrytý význam. V ten mnozí věří dodnes, zejména lidé, které přitahuje kabala.

Při úvahách o numerologii se však každému nejprve vybaví názory Pythagora, řeckého filozofa, matematika a astrologa, narozeného kolem roku 580 před Kristem. Podle něj může být cokoli vyjádřeno číselnou hodnotou, což zjednodušuje pochopení struktury vesmíru.

Jak na to

Pythagorejci věřili, že každé číslo má svou vlastní osobnost, z nichž některá ostatní předčí svou sílu. Lichá čísla jsou pokládaná za silnější, a tedy mužská, sudým je přičítaná menší síla a ženskost.

Následující tabulka ukazuje pythagorejskou metodu převádění písmen latinky na čísla:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z  

Již bylo řečeno, že metod předpovídání na základě čísel je více. Mnoho lidí před pythagorejským upřednostňuje kabalistický systém. Dvacet dva písmen hebrejské abecedy, z níž kabalistický systém vychází, přesně neodpovídá naší abecedě, a proto je třeba latinku transkribovat. Těm, kdo si chtějí vyzkoušet oba postupy, poslouží následující tabulka pro převod písmen na čísla:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B G D E O Z F T
C K Gh Dh H U   P Tz
I Kh L M N V   Ch  
J R S Th   W   Ph  
Q   Sh     X      
Y                

Číslo života

Zastavíme se nejprve u tohoto čísla. Postupným sčítáním cifer z data vašeho narození získáte číslo, které je ve vašem životě dominantní a naznačuje, v jakém směru byste na sobě měli pracovat.

Jestliže je datum narození například 19. října 1964, sčítání probíhá takto:

1+9+1+0+1+9+6+4 = 31 = (3+1) =4

Číslo vašeho narození je 4. Každému číslu byly v průběhu staletí přiřazeny určité vlastnosti a charakteristiky a v souvislosti s nimi je také vykládáno. Samotné číslo života stojí za povšimnutí a lze je analyzovat. Je-li výsledný součet 11 nebo 22, další sčítání se jej již netýká, protože se jedná o vládnoucí číslo se specifickým významem.

Co odhaluje jméno

Další kroky při odhalování osobnosti a potenciálu umožňuje zkoumání jména. Písmena dělíme na souhlásky, z nichž po převedení na číselné ekvivalenty můžeme vypočítat číslo projevu, a samohlásky, jež v sobě skrývají číslo touhy neboli srdce. Obě čísla mají oddělené významy, ale pracuje se i s jejich součtem, číslem osudu.

Výpočty jsou snadné. Můžeme si samozřejmě vybrat mezi pythagorejským a kabalistickým systémem číslování. V následujícím příkladu je použita pythagorejská metoda.

4   3 8     3   4   4   4   5   9 9   1
M I C H A E L D A V I D N O R R I S
  9     1 5     1   9     6     9  

Nejprve sečteme hodnoty souhlásek a zredukujeme výsledek na jediné číslo, pokud to ovšem není vládnoucí číslo, tedy 11 nebo 22. Souhlásky:

4+3+8+3+4+4+4+5+9+9+1 = 54 = (5+4) = 9

Získané Michaelovo číslo projevu je 9. Dále sečteme samohlásky. Samohlásky:

9+1+5+1+9+6+9 = 40 = (4+0) = 4

Michaelovo číslo srdce je tedy 4. Číslo osudu zjistíme, sečteme-li čísla projevu a srdce: 

9+4 = 13 = (1+3) = 4

Dříve než budete zjišťovat, jaká čísla hrají úlohu ve vašem životě a ovlivňují vaši osobnost, je třeba vypočítat ještě jedno, takzvané číslo směřování, které je součtem čísel života a osudu. Michael z našeho příkladu se narodil 1. července 1955 a jeho číslo života tedy je:

1+7+1+9+5+5 = 28 = (2+8) = 10 = (1+0) = 1

Přičteme je k číslu osudu:

1+4 = 5

Výsledné číslo směřování je 5. Užitečné se zdá sepsat seznam všech čísel pod jednu hlavičku, což může vypadat takhle:

Michael David Norris, narozen 1.7.1955
Číslo života = 1
Číslo projevu = 9
Číslo srdce = 4
Číslo osudu = 4
Číslo směřování = 5

Nejobtížnější částí výpočtu čísel ze jména je rozhodování, kolik jmen použít a která to budou. Lze pracovat s těmi, jež vám nejvíc vyhovují, nebo experimentovat se všemi a dobrat se kombinace, odpovídající nejlépe vaší osobnosti. Při výkladu čísel je důležité mít na paměti, že žádné z nich necharakterizuje vaši osobnost zcela. Jestliže se vám výsledek nelíbí, můžete si třeba pozměnit jméno, zvolit jiný pravopis, nebo změnit životní styl. 

Číslo projevu napovídá, jak se jevíte ostatním.
Číslo touhy nebo srdce odhaluje vaše skryté pocity.
Číslo osudu ukazuje, jak se vypořádat se záležitostmi života.
Číslo směřování je výrazem vašeho životního cíle a karmy.